Rekvalifikační kurz MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY bude zahájen 4. 2. 2019 (v případě nenaplnění se termín posouvá)