Asistent/ka, sekretář/ka (dle NSK, kód: 62-008-M)

Tento rekvalifikační kurz pripravuje k závěrečné zkoušce dle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání dle aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.

1. varianta
Účastník této rekvalifikace se naučí zvládat administrativní dovednosti, firemní procesy, naučí se zásady společenského chování a vystupování, orientuje se v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji.
Rozsah rekvalifikace: 86 hodin (výuka zahrnuje cca 6 hodin zkoušek)

2. varianta
Tato varianta rekvalifikace je určena pro všechny, kteří chtějí zvládnout funkci spolupracovníka manažera nebo jiného vedoucího pracovníka. Je rozšířena o znalosti psaní všemi deseti prsty na PC klávesnici.
Rozsah rekvalifikace: 174 hodin (výuka zahrnuje cca 14 hodin zkoušek)

3. varianta
Tato rekvalifikace rozšiřuje znalost asistentky a asistenta o psaní všemi deseti prsty na PC klávesnici, základy daňové evidence a účetnictví. Po absolvování účastník získá přehled o ekonomickém vedení firem a dokáže být plnohodnotným pomocníkem a také účetním.
Rozsah rekvalifikace: 214 hodin (výuka zahrnuje cca 14 hodin zkoušek)

Nabízíme i samostatnou výuku psaní všemi deseti prsty na PC klávesnici
Rozsah kurzu: 60 hodin