Asistent/ka vedoucího pracovníka

Kurz je určen pro všechny, kteří  chtějí bez obtíží zvládnout funkci spolupracovníka manažera či jiného vedoucího pracovníka. Na základě svých odborných znalostí si účastník dokáže vytvořit své image a zvýšit sebejistotu asistenta/ky.

Obsah:
– technika administrativy, psaní všemi deseti prsty na PC klávesnici, obchodní korespondence dle ČSN, úprava firemních, interních a personálních písemností, osobní dopisy, administrativní praxe
– právní problematika a personalistika – Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Živnostenský zákon, Zákoník práce, právní předpisy o sociálním zabezpečení a zdravotní pojištění, základní výpočty mezd
– počítačová gramotnost (MS WINDOWS, MS WORD, MS EXCEL, Internet, e-mail) – verbální, neverbální komunikace, typologie, společenské vystupování

Rozsah kurzu: 154 hodin (výuka zahrnuje cca 14 hodin zkoušek)

Nabízíme i samostatnou výuku psaní všemi deseti prsty na PC klávesnici
Rozsah kurzu: 60 hodin