Čtení a kreslení technické dokumentace – AutoCAD

Absolventi po ukončení kurzu umí používat program AutoCAD, mají základy technického kreslení a norem. Znají potřebné nástroje programu a pracovní postupy a umí je využívat. Dokážou zpracovávat výkresy a připravovat výstupy. Umí dle požadavků analyzovat program, používat v různých oblastech a oborech (strojírenství, stavebnictví ap.)

Obsah:
– úvod (technické kreslení a normy, úvod do rýsování a kótování, souřadnice
– program AutoCAD (jeho ovládání a odlišnosti od kancelářských a jiných grafických programů, nástroje programu a jejich použití, klávesové zkratky)
– technické výkresy 2D (vytváření úseček, uchopovací režimy, kružnice, křivky, kóty, možnosti kótování, hladiny, pracovní prostor, práce s textem, příkazy – Prodluž, Ořež, Zaobli, Zkos, Orto, Uchop, Šrafování, zrcadlení, kruhové a maticové pole, vlastní styly, kótovací styly, vytváření šablon, parametry – čáry, hladiny, kóty, styly, atributy bloků, výřezy, rozložení, tisk, trasování)
– úvod do 3D modelování
– procvičování, prohloubení, fixace, příklady z praxe a jejich řešení

Rozsah rekvalifikace: 58 hodin (výuka rekvalifikace zahrnuje 8 hodin zkoušek)