Daňová evidence (jednoduché účetnictví)

Obsahuje vše, co potřebuje vědět a znát začínající účetní či podnikatel o daňové evidenci.

Obsah:
– právní problematika a personalistika – Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Živnostenský zákon
– Zákoník práce, právní předpisy o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění, základní výpočty a účtování mezd, cestovní náklady
– základní pojmy účetnictví – podstata a význam, účetní doklady, rozvaha, aktiva, pasiva, finanční leasing
– daně, dlouhodobý majetek, odpisy, technické zhodnocení, rezervy
– základní informace o rozdílu mezi účetnictvím a daňovou evidencí, vedení daňové evidence, kniha pohledávek a závazků, uzavírání daňové evidence, uzavírání knih pohledávek a závazků, uzavírání ostatní evidence
– daňová soustava, daň z příjmu fyzických osob, DPH, daňové přiznání fyzických osob
– ukázka vedení daňové evidence na osobním počítači.

Rozsah rekvalifikace: 100 hodin (výuka rekvalifikace zahrnuje cca 14 hodin zkoušek)