Daňová evidence (jednoduché účetnictví)

Obsahuje vše, co potřebuje vědět a znát začínající účetní či podnikatel o daňové evidenci.
Obsah: – právní problematika a personalistika – Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Živnostenský zákon, Zákoník práce, právní předpisy o sociálním zabezepečení a zdravotním pojištění, základní výpočty mezd – daňové, účetní doklady, směrnice, odpisy, předmět podnikání, technické zhodnocení, leasing. rezervy – zákonné předpisy pro daňovou evidenci, evidence příjmů a výdajů, kniha pohledávek a závazků, záznamy o ostatních složkách majetku, inventarizace, uzavírání daňové evidence, uzavírání knihy pohledávek a závazků … – daň z příjmu fyzických osob, DPH, silniční daň, zdaňování závislé činnosti, daňová přiznání – ukázka vedení daňové evidence na osobním počítači.
Rozsah rekvalifikace: 100 hodin (výuka rekvalifikace zahrnuje cca 14 hodin zkoušek)