Daňová evidence s využitím výpočetní techniky

 Účastník se naučí daňovou evidenci a její zpracování na počítači.

Obsah:
– právní problematika a personalistika – Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Živnostenský zákon, Zákoník práce, právní předpisy o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění, základní výpočty mezd
– daňové, účetní doklady, směrnice, odpisy, předmět k podnikání, technické zhodnocení, leasing, oceňovací rozdíly, rezervy
– zákonné předpisy pro daňovou evidenci, evidence příjmů a výdajů, kniha pohledávek a závazků, záznamy o ostatních složkách majetku, inventarizace, uzavírání daňové evidence, uzavírání knihy pohledávek a závazků,…
– daň z příjmů fyzických osob, DPH, silniční daň, zdaňování závislé činnosti, daňová přiznání
– ukázka vedení daňové evidence na PC v programu (seznámení s programem, specifické funkce programu, práce s jednotlivými moduly programu – banka a pokladna, zálohování, mzdy, sklady, zálohování, parametry)
– praktické účtování příkladů na PC a procvičení

Poznámka: Námi používané programy jsou vhodné pro plátce i neplátce DPH, umožňují vést evidenci libovolného počtu firem. Jsou pravidelně aktualizovány podle změn v legislativě.

Rozsah rekvalifikace: 116 hodin (výuka rekvalifikace zahrnuje cca 14 hodin zkoušek)