Krátkodobé kurzy

Psychologie pro asistenty vedoucích pracovníků, personalisty, manažery
Tento kurz je určen pro jednotlivce (majitelé, vedoucí pracovníci, obchodní zástupci…) i pro podnikové kolektivy (management na drobné či střední úrovni, zaměstnanci…). Výuku vedou čeští psychologové na vynikající úrovni.
Obsah:
– osobnost člověka, poznání sebe sama
– komunikace (verbální a neverbální), asertivní komunikace
– typologie lidí
– stres, relaxace
Rozsah kurzu: 14 hodin

Psychologie řízení
Kurz je určen pro manažery, majitele firmy, vedoucí pracovníky.
Obsah:
– asertivita v komunikaci řídícího pracovníka
– pohovor s podřízeným
– vznik a vývoj konfliktů, jejich řešení
– motivace podřízeného
– znaky úspěšného manažera
Rozsah kurzu: 10 hodin

Týmová práce
Tento kurz volně navazuje na předchozí. Je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit chápat a ovlivňovat pracovní týmy a skupiny. Je vhodný pro mladé, dynamické řídící pracovníky, manažery majitele středních a malých firem.
Obsah:
– výběr členů do týmu, fáze vývoje týmu, role manažera
–  motivace týmové práce, problémy skupinového rozhodování
– delegování odpovědnosti – skupinová dynamika
– podpora tvořivosti a činorodosti týmu, přepracování škodlivých návyků
– trénink skupinové kooperace
– kolektivní stres, prospěšné a škodlivé role v týmu
Rozsah kurzu: 16 hodin

Efektivní komunikace
Určeno pro každého, kdo chce umět využít komunikace jako prostředku k dosažení svých cílů. Pro každého, kdo se chce naučit komunikovat účelně.
Obsah:
– pozitivní a negativní komunikace
– druhy otázek, taktika jejich kladení
– rozpoznání manipulace v komunikaci, základní obrana
–  konstruktivní výměna názorů
– direktivní a nedirektivní ovlivňování druhých lidí
– způsoby ztlumení agresivity v komunikaci u druhých lidí
Rozsah kurzu: 10 hodin

Time management
Tento kurz je určen pro zájemce, kteří potřebují umět pracovat se svým časem. Naučí se efektivně využívat svůj čas a upravit si svůj pracovní styl tak, aby byl schopen dosáhnout vytčených cílů bez maximálního vypětí a stresu.
Obsah:
– plánování času
– čas pro nadřízené, čas vyžádaný systémem, čas pro vlastní práci
– jak se naučit věnovat se podstatným věcem
– rozbor vlastních hodnot, přání, potřeb, životních cílů
– úkoly druhých
Rozsah kurzu: 10 hodin

Stres, emoce a jejich zvládání
Kurz je určen pro ty, kteří se chtějí naučit lépe zvládat stres a své emoce, nenechat se vyvést z rovnováhy a lépe zvládat zlost svou i druhých.
Obsah:
– psychické změny ve stresu
– emoční stabilita
– odolnost vůči stresu
– komunikační schopnosti
– ovlivňování zlosti
Rozsah kurzu: 10 hodin

Účinná spolupráce s manažerem
Tento kurz je určen k posílení komunikačních schopností asistentek manažerů.
Obsah:
– vedení rozhovoru s manažerem a jinými asistentkami
– řešení problémů, konfliktů, snižování pracovních stresů, argumentace
– komunikace po telefonu
– budování postoje asistentky, pozitivní motivace
Rozsah kurzu: 10 hodin

Marketing
Kurz je vhodný pro podnikatele a manažery, kteří vlastní nebo vedou podnik, pro vedoucí pracovníky úseků, oddělení apod., kteří řídí podřízené, pro obchodní zástupce a dealery.
Obsah:
– základy marketingu
– jednotlivé složky marketingového mixu – produkt, cena, propagace, odbyt
– marketingové plánování
Rozsah kurzu: 8 hodin