Manažer (řízení malého a středního podniku)

Kurz je určen pro podnikatele, kteří vlastní drobný nebo střední podnik, pro manažery, kteří v takovém podniku pracují nebo v rámci většího podniku řídí úsek, oddělení, apod. Ve výuce se odrážejí potřeby těchto podnikatelů a manažerů, nutnost přehledu o legislativě, základních znalostí z marketingu, řízení lidí, psychologie, účetnictví a finančního řízení. Část výuky je vedena netradičně formou diskusí a polemik za pomoci audiovizuální techniky.
Obsah:
– právní problematika, účetní a daňová legislativa
– zásady účetnictví, daňová evidence
– základy marketingu, marketingový mix (produkt, cena, propagace, odbyt)
– řízení lidských zdrojů, podnikatelské plánování, finance podniku
– psychologie – sebepoznání, komunikace, typy lidí, obchodní jednání, asertivita
– finanční řízení, manažerské účetnictví, plány podpory podnikání, tendence vývoje
– závěrečný projekt – zpracování podnikatelského plánu
Rozsah rekvalifikace: min. 126 hodin (výuka rekvalifikace zahrnuje cca 6 hodin zkoušek)