Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky

Účastníci kurzu se naučí zpracovávat mzdovou agendu pro organizaci, vypočítají náhrady za dovolenou, náhradu v době nemoci, vedou veškerou mzdovou evidenci, zároveň umějí tyto znalosti použít na PC.
Obsah:
– právní problematika a personalistika – Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Živnostenský zákon, právní předpisy o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění, základní výpočty mezd
– Zákoník práce (pracovní poměry, pracovní smlouva, způsoby ukončení pracovněprávního vztahu)
– sociální zabezpečení a nemocenské pojištění, zdravotní a důchodové pojištění (plátci, vyměřovací základy, výpočty, specifika), podkladová evidence – daňová legislativa obecně (DPFO, daňové přiznání FO)
– daňová legislativa – závislá činnost (nezdanitelné části a dary, Prohlášení, zálohová a srážková daň, postup výpočtu daně či zálohy)
– mzdové účetnictví (dokumenty – mzdové listy, zúčtovací a výplatní listiny, evidenční list důchodového zabezpečení), podklady pro mzdy, výpočet mezd, výplaty mezd
– zpracovávání mezd na PC
Rozsah rekvalifikace: 134 hodin (výuka rekvalifikace zahrnuje cca 14 hodin zkoušek)