Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky

Účastníci kurzu se naučí zpracovávat mzdovou agendu pro organizaci, vypočítají náhrady za dovolenou, náhradu v době nemoci, vedou veškerou mzdovou evidenci, zároveň umějí tyto znalosti použít na PC.

Obsah:
– právní problematika a personalistika – Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Živnostenský zákon pro mzdové účetnictví, Zákoník práce, právní předpisy o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění, základní výpočty mezd, cestovní náhrady, personalistika, účetnictví (formuláře, doklady), daně
– základy výpočtu mezd (zákonné předpisy pro mzdové účetnictví, činnost mzdové účetní, výpočet mezd, celkové výpočty mezd)
– zdaňování závislé činnosti (zdaňování při podepsaném a nepodepsaném prohlášení, zálohová daň, srážková daň, roční zúčtování záloh)
– sociální zabezpečení a nemocenské pojištění (vyměřovací základy, výpočet nemocenských dávek)
– důchodové pojištění (důchodové pojištění v ČR, vyměřovací základy, evidenční listy důchodového pojištění, tiskopisy)
– zdravotní pojištění (zdravotní pojištění v ČR, vyměřovací základy)
– Zákoník práce (pracovněprávní vztahy, pracovní smlouva, dohody mimo pracovní poměr, dovolená, ukončení pracovněprávního vztahu, cizinci)
– daň z příjmů fyzických osob, daňové přiznání DPFO
– účtování v programu PC (ukázka programu, pooužití zpracování mezd, praktické procvičení, příklady výpočtů mezd)

Rozsah rekvalifikace: 134 hodin (výuka rekvalifikace zahrnuje cca 14 hodin zkoušek)

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Obsah kurzu je shodný s výše uvedenou rekvalifikací, mimo výuky výpočetní techniky

Rozsah rekvalifikace: 114 hodin (výuka rekvalifikace zahrnuje cca 14 hodin zkoušek)