Mzdové účetnictví

Účastníci kurzu se naučí zpracovávat mzdovou agendu pro organizaci, vypočítají náhrady za dovolenou, náhradu v době nemoci, vedou veškerou mzdovou evidenci.

Obsah: – právní problematika a personalistika – Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Živnostenský zákon, právní předpisy o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění, základní výpočty mezd
– Zákoník práce (pracovněprávní vztahy, definice závislé činnosti, pracovní smlouva, Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnosti, dovolená)
– právní předpisy o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění (plátci, vyměřovací základy, výpočty, povinnosti, termíny)
– základní výpočty účtování mezd, cestovní náhrady, odvody, zdaňování mzdy, stravné
– personalistika a účetnictví, formuláře, doklady, podstata a význam personalistiky, archivace, účetní doklady
– daně, daňová soustava, výpočet daně z příjmů, DPFO, daňové přiznání fyzických osob
– zdaňování závislé činnosti, sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, zdravotní pojištění, prohlášení, zálohová a srážková daň
– dokumenty (mzdové listy, výplatní listiny, evidenční list důchodového zabezpečení, podklady pro mzdy, výpočet mezd, výplaty mezd)

Rozsah rekvalifikace: 116 hodin (výuka rekvalifikace zahrnuje cca 14 hodin zkoušek)

Vhodná kombinace s kurzem Personalista. Možno propojit i s ostatními kurzy.