Obsluha osobního počítače

Jedná se o rozšířenou variantu rekvalifikace Základy obsluhy osobního počítače, prohloubení výuky v oblasti textového editoru, tabulkového kalkulátoru, správy operačního systému, internetu a je rozšířena o výuku PowerPointu.
Obsah:
– seznámení s počítačem a základní pojmy z oblasti výpočetní techniky
– seznámení s periferiemi počítače, hardwarem a jeho funkce
– operační systém MS WINDOWS (základ výuky), orientace v něm a návyky v používání PC, jeho využití, funkce, programy a možnosti, seznámení s multimédii
– textový editor MS WORD, práce s texty
– tabulkový kalkulátor MS EXCEL a práce s daty, výpočty a grafy
– Internet, E-mail
– Powerpoint
Rozsah rekvalifikace: 88 hodin (výuka rekvalifikace zahrnuje cca 8 hodin zkoušek)