Obsluha osobního počítače

Jedná se o rozšířenou variantu rekvalifikace Základy obsluhy osobního počítače, prohloubení výuky v oblasti textového editoru, tabulkového kalkulátoru, správy operačního systému, internetu a je rozšířena o výuku PowerPointu.

Obsah:
– seznámení se s počítačem, základní pojmy (periferie počítače, hardware, software, pevný disk, klávesnice, myš, obrazovka, flash disk, další vybavení)
– operační systém MS WINDOWS (orientace v PC, zapnutí a vypnutí počítače, přepínání mezi programy, práce s okny, nabídka Start, srtomová struktura, schránka, multimédia)
– testový editor WORD (práce s texty, uložení dokumentu, netisknutelné znaky, úprava textu, odrážky, symboly, obrázky)
– tabulkový procesor EXCEL (práce s programem, sešit, listy, sloupce, řádky, buňky, vzorce, výpočty, základní funkce, adresa buňky, řazení dat, funkce, grafy)
– Internet, e-mailová pošta (základní zkratky, pojmy, připojení na internet, servery, e-mail, vyhledávání informací, služby internetu,)
– PowerPoint (popis prostředí, snímky, vkládání objektů, spuštění prezentace, časování prezentace, pravidla tvorby prezentace)

Rozsah rekvalifikace: 88 hodin (výuka rekvalifikace zahrnuje cca 8 hodin zkoušek)