Personalista (dle NSK, kód 62-007-N)

Tento rekvalifikační kurz připravuje k závěrečné zkoušce dle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání dle aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace. Účastníci se naučí vše, co potřebují vědět a znát začínající personalisté, jako důležití pracovníci managementu podniku, zajišťující prosperitu.
Obsah dle NSK:
– orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě
– využívání prostředků výpočetní techniky
– tvorba a spravování dokumentů v administrativě personální činnosti
– vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP, PO ve firmě
– organizování vzdělávání zaměstnanců
– zajišťování náborových činností
– tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců
– organizování kolektivního vyjednávání
Rozsah rekvalifikace: 126 hodin (rekvalifikace zahrnuje 6 hodin zkoušek)

Personalista + Mzdové účetnictví
spojení kurzů: Personalista + Mzdové účetnictví

Obsah rekvalifikace Mzdové účetnictví:
– právní problematika a personalistika – Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Živnostenský zákon, právní předpisy o sociální zabezpečení a zdravotním pojištění, základní výpočty mezd
– Zákoník práce ( pracovní poměry, pracovní smlouva, způsoby ukončení pracovněprávního vztahu)
– sociální zabezpečení a nemocenské pojištění, zdravotní a důchodové pojištění (plátci, vyměřovací základy, výpočty, specifika), podkladová evidence
– daňová legislativa obecně (DPFO, daňové přiznání FO)
– daňová legislativa – závislá činnost (nezdanitelné části a dary, Prohlášení, zálohová a srážková daň, postup výpočtu daně či zálohy)
– mzdové účetnictví (dokumenty – mzdové listy, zúčtovací a výplatní listiny, evidenční list důchodového zabezpečení), podklady pro mzdy, výpočet mezd, výplaty mezd
Obsah rekvalifikace Personalista:
– orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě
– využívání prostředků výpočetní techniky
– tvorba a spravování dokumentů v administrativě personální činnosti
– vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP, PO ve firmě
– organizování vzdělávání zaměstnanců
– zajišťování náborových činností
– tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců
– organizování kolektivního vyjednávání

Rozsah rekvalifikace bez PC: 170 hodin (výuka rekvalifikace zahrnuje 16 hodin zkoušek)