Personalista (dle NSK, kód 62-007-N)

Tento rekvalifikační kurz připravuje k závěrečné zkoušce dle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání dle aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace. Účastníci se naučí vše, co potřebují vědět a znát začínající personalisté, jako důležití pracovníci managementu podniku, zajišťující jeho prosperitu.

Obsah dle NSK:
– orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě
– využívání prostředků výpočetní techniky
– tvorba a spravování dokumentů v administrativě personální činnosti
– vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP, PO ve firmě
– organizování vzdělávání zaměstnanců
– zajišťování náborových činností
– tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců
– organizování kolektivního vyjednávání

Rozsah rekvalifikace: 126 hodin
(rekvalifikace zahrnuje 6 hodin zkoušek)

Je možno spojení kurzů Personalista  a Mzdové účetnictví