Pracovník grafického studia (Adobe Photoshop, Corel)

Studenti se naučí ovládat rastrový grafický editor Adobe Photoshop, v němž umí využívat potřebné funkce a pracovní postupy a dále vektorový grafický editor Corel DRAW.
Obsah:
– zvládnou získat, zpracovat a upravit podkladové materiály pro archivaci nebo další využití
– retušovat běžné nedostatky obrazového materiálu
– uvědomění si různorodosti využití obrazových dat a pro danou situaci vhodně připravit
– seznámení se s potřebnými pravidly a pojmy z oblasti grafiky, zásadami pro zpracování dokumentů, problematikou tisku, publikace barev ap.
Rozsah rekvalifikace: 86  hodin (výuka rekvalifikace zahrnuje cca 6 hodin zkoušek)