Pracovník grafického studia (Adobe Photoshop, Corel)

Studenti se naučí ovládat rastrový grafický editor Adobe Photoshop, v němž umí využívat potřebné funkce a pracovní postupy a dále vektorový grafický editor Corel DRAW.

Obsah:
– úvod do vektorové a rastrové grafiky (rozdíly a použití v praxi, barevné modely, jejich konkrétní využití v zařízeních
– grafický editor Adobe Photoshop (seznámení se s programem, jeho využití, prostředí programu, práce se soubory, získávání dat, historie a stránkoa, běžné úpravy – ořez, úprava rozměrů, rotace, barevné korekce), práce s filtry, práce s vloženými objekty s textem, práce s vrstvami, jejich vlastnosti, rastrování vektorových vrstev, masky, panely nástrojů a retuše)
– Vektorový grafický editor Corel DRAW (seznámení s programem, práce se soubory, nastavení programu, vektorová grafika, nástroj Lupa a Ruka, základní objekty a jejich vlastnosti, nástroj výběr, základní transformace, kopírování objektů, transformace objektů, zarovnání a rozmístění objektů, efekty, kopírování)
– formátování textu, nastavení programu
– tvorba komerční grafiky

Rozsah rekvalifikace: 86  hodin
(výuka rekvalifikace zahrnuje cca 6 hodin zkoušek)