Přípravné kurzy pro 8letá a 4letá gymnázia

Přípravný kurz na jednotné přijímací zkoušky pro 8letá gymnázia
Tento kurz je určen pro děti ZŠ, které se připravují na vstup do 8letých gymnázií. Osnovu tvoří 6 výukových hodin českého jazyka a 6 výukových hodin matematiky formou jednotné zkoušky didaktických testů. Výuka probíhá 1x týdně a lze absolvovat i přípravu jen jednoho předmětu.

Termíny výuky:
Čas výuky:
Částka:

Přípravný kurz na jednotné přijímací zkoušky pro 4letá gymnázia
Určeno pro žáky 9. tříd ZŠ. Obsah tohoto kurzu tvoří 6 výukových hodiny českého jazyka a 6 výukových hodin matematiky formou jednotné zkoušky didaktických testů. Výuka probíhá 1x týdně a lze absolvovat i přípravu jen jednoho předmětu.

Termíny výuky:
Čas výuky:
Částka: