Přípravné kurzy pro 8letá a 4letá gymnázia

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Na základě usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020, kterým byla zakázána osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na školách, byly přerušeny i přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám na 8letá a 4letá gymnázia. Situaci sledujeme a ihned, jakmile budou zřejmá pravidla pro znovuobnovení chodu škol a zároveň i pro příjímací řízení, bude všem zákonným zástupcům účastníků kurzů sdělen další postup. Cílem kurzu bylo připravit žáky k přijímacímu řízení, budeme se snažit, aby tento cíl byl splněn.

Přípravný kurz na jednotné přijímací zkoušky pro 8letá gymnázia Tento kurz je určen pro děti ZŠ, které se připravují na vstup do 8letých gymnázií. Osnovu tvoří 8 výukových hodin českého jazyka a 8 výukových hodin matematiky formou jednotné zkoušky didaktických testů. Výuka probíhá 1x týdně a lze absolvovat i přípravu jen jednoho předmětu. Termíny výuky: Čas výuky: Částka:

Přípravný kurz na jednotné přijímací zkoušky pro 4letá gymnázia Určeno pro žáky 9. tříd ZŠ. Obsah tohoto kurzu tvoří 8 výukových hodin českého jazyka a 8 výukových hodin matematiky formou jednotné zkoušky didaktických testů. Výuka probíhá 1x týdně a lze absolvovat i přípravu jen jednoho předmětu. Termíny výuky: Čas výuky: Částka: