Přípravné kurzy pro 8letá a 4letá gymnázia

Přípravný kurz na jednotné přijímací zkoušky pro 8letá gymnázia Tento kurz je určen pro děti ZŠ, které se připravují na vstup do 8letých gymnázií. Osnovu tvoří 8 výukových hodin českého jazyka a 8 výukových hodin matematiky formou jednotné zkoušky didaktických testů. Výuka probíhá 1x týdně a lze absolvovat i přípravu jen jednoho předmětu. Termíny výuky: Čas výuky: Částka:

Přípravný kurz na jednotné přijímací zkoušky pro 4letá gymnázia Určeno pro žáky 9. tříd ZŠ. Obsah tohoto kurzu tvoří 8 výukových hodin českého jazyka a 8 výukových hodin matematiky formou jednotné zkoušky didaktických testů. Výuka probíhá 1x týdně a lze absolvovat i přípravu jen jednoho předmětu. Termíny výuky: Čas výuky: Částka: