Přípravné kurzy pro 8letá a 4letá gymnázia

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 a na základě informací uvedených v “Harmonogramu uvolňování podnikatelských činností, opatření ve školách a v sociálních službách” bude od 19. 5. 2020 pokračovat přípravný kurz na přijímací pohovory pro žáky 9. tříd a následně od 26. 5. 2020 pro žáky 5. tříd. Všichni zákonní zástupci budou informování prostřednictvím e-mailu.

Kurz bude probíhat v sídle pořádající firmy, tj. Koterovská 16, 326 00 Plzeň (1 blok od Hlavního vlakového nádraží, rohový přistavěný dům). V sídle jsou vybavené učebny tak, aby vyhovovaly nejen simulaci přijímacího řízení, ale i pravidlům pro ochranu zdraví.

Na základě usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020, kterým byla zakázána osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na školách, byly přerušeny i přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám na 8letá a 4letá gymnázia. Situaci sledujeme a ihned, jakmile budou zřejmá pravidla pro znovuobnovení chodu škol a zároveň i pro příjímací řízení, bude všem zákonným zástupcům účastníků kurzů sdělen další postup. Cílem kurzu bylo připravit žáky k přijímacímu řízení, budeme se snažit, aby tento cíl byl splněn.

Přípravný kurz na jednotné přijímací zkoušky pro 8letá gymnázia Tento kurz je určen pro děti ZŠ, které se připravují na vstup do 8letých gymnázií. Osnovu tvoří 8 výukových hodin českého jazyka a 8 výukových hodin matematiky formou jednotné zkoušky didaktických testů. Výuka probíhá 1x týdně a lze absolvovat i přípravu jen jednoho předmětu. Termíny výuky: Čas výuky: Částka:

Přípravný kurz na jednotné přijímací zkoušky pro 4letá gymnázia Určeno pro žáky 9. tříd ZŠ. Obsah tohoto kurzu tvoří 8 výukových hodin českého jazyka a 8 výukových hodin matematiky formou jednotné zkoušky didaktických testů. Výuka probíhá 1x týdně a lze absolvovat i přípravu jen jednoho předmětu. Termíny výuky: Čas výuky: Částka: