Rekvalifikace – platební podmínky

Platební podmínky pro dlouhodobé kurzy a rekvalifikace:

 • Částka kurzovného je hrazena splátkami v hotovosti
 • Splátkami v hotovosti, kdy před zahájením kurzu je zaplacena 1. část ve výši cca 30 % kurzovného, v průběhu kurzu pak 2. část a 3. část do 100 % celkové částky
 • Bezhotovostní platbou lze uhradit kurzovné v celkové výši, jako variabilní symbol uvést rodné číslo nebo IČ (musí být uvedeno na přihlášce pro lepší identifikaci)
 • Při zrušení závazně vyplněné přihlášky hradí účastník stornovací poplatek ve výši 20 % z ceny kurzu

Platební podmínky pro jednodenní semináře, přípravné kurzy:

 • Přihlášení prostřednictvím předběžné přihlášky
 • Platby probíhají 14 dnů před zahájením kurzu v celkové sumě v sídle firmy (prokazování dokladem o zaplacení)
 • Po dohodě lze platbu provést bankovním převodem
 • Při zrušení účasti týden před zahájením kurzovné vráceno v plné výši
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 20 %

Informace pro uchazeče a zájemce v evidenci na Úřadu práce: Podle ustanovení § 109a zákona o zaměstnanosti si může uchazeč/zájemce o zaměstnání zabezpečit rekvalifikaci sám. Za tím účelem si volí:

 • druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat
 • rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést
 • Částka za zvolenou rekvalifikaci nesmí v období 3 let přesáhnout celkovou částku Kč 50.000,-

Další informace ke stažení zde: Portál MPSV Formulář žádosti ke stažení zde: Zájem o zvolenou rekvalifikaci