Počítačová gramotnost (dle sylabů ECDL Core)

Tento kurz je určen pro zájemce, kteří již počítačové základy mají a chtějí získat mezinárodní certifikát ECDL.
Obsah:
Modul 2: Základy práce s počítačem a správa souborů
Modul 3: Zpracování textu
Modul 4: Práce s tabulkami
Modul 5: Použití databází
Modul 6: Prezentace
Modul 7: Základy práce s Internetem a komunikace
Modul 12: Bezpečné používání informačních technologií
Rozsah rekvalifikace: 149 vyučovacích hodin (výuka rekvalifikace zahrnuje cca 9 hodin testování)

Nabízíme možnost absolvovat výuku i testování vybraných modulů.

logo_barevne-4