Počítačová gramotnost (dle sylabů ECDL Core)

Tento kurz je určen pro zájemce, kteří již počítačové základy mají a chtějí získat mezinárodní certifikát ECDL.

Obsah:
Modul 2: Počítač a soubory
Modul 3: Zpracování textu
Modul 4: Práce s tabulkami Modul
5: Použití databází
Modul 6: Prezentace
Modul 7: Internet a komunikace
Modul 12: Bezpečné používání informačních technologií

Rozsah rekvalifikace: 149 vyučovacích hodin (výuka rekvalifikace zahrnuje cca 9 hodin testování) Nabízíme možnost absolvovat výuku i testování vybraných modulů.

logo_barevne-4