Tvorba www stránek

Absolventi mají po ukončení kurzu výrazně rozšířené znalosti a dovednosti v oblasti práce s textovým editorem MS WORD a tabulkovým kalkulátorem MS EXCEL. Umí vytvářet na vysoké úrovni různé druhy dokumentů. Orientují se v problematice tvorby www stránek na dobré úrovni, která jim poskytuje základ pro další postup, znají HTML a kaskádové styly.

Obsah:
– zpracování textu na PC (formátování, členění dokumentu, styly a jejich použití, nadpisy, odkazy)
– zpracování dat na PC (vzorce, funkce, adresa buněk, řazení, ověřování dat, filtry, skupiny, přehledy, souhrny, vícerozměrné funkce)
– počítačová prezentace (příprava a prezentace)
– tvorba www stránek (aspekty tvorby, hosting, otázka obsahu, vizuální forma, struktura HTML souboru, formátování textu, formátování pomocí HTML a nahrazení CSS)
– úvod do CSS (práce s elementy, seznamy, titulky, obrázky, odkazy, tabulky, motivace, struktura souboru, boxy, pozice, rozměry, rozvržení stránky CSS)
– procvičování, příklady z praxe a jejich řešení, konzultace, stanovení cílů, hodnocení

Rozsah rekvalifikace: 86 hodin
(rekvalifikace včetně cca 6 hodin zkoušek)