Tvorba www stránek

Absolventi mají po ukončení kurzu výrazně rozšířené znalosti a dovednosti v oblasti práce s textovým editorem MS WORD a tabulkovým kalkulátorem MS EXCEL. Umí vytvářet na vysoké úrovni různé druhy dokumentů. Orientují se v problematice tvorby www stránek na dobré úrovni, která jim poskytuje základ pro další postup, znají HTML a kaskádové styly. Obsah:
– specifikace standardů internetu, typy prohlížečů a jejich rozdíly, teorie IP, DNS, HTTP, FTP
– zpracování textu na PC
– typografické zásady, práce s textem, specifika přípravy textu pro www stránky, kódování, editory pro práci s textem
– zpracování dat na PC
– teorie zpracování velkého množství dat, teorie databází
– počítačová prezentace
– tvorba www stránek
– základy rodiny jazyk HTML, jazyk XHTML, formátování www dokumentu, CSS 2
– základy client-side a server-side kódu, základy Javascriptu, Java SCRIPT a CSS, knihovna JQuerry
– úvod do server-serverside – cgi, PHP5, úvod do objektového PHP. SQL (DDL, DML), spolupráce PHP a MySQL/PostgreSQL
– praktická cvičení a samostatná práce, konzultace, úvod do SEO/SEM
Rozsah rekvalifikace: 86 hodin (rekvalifikace včetně cca 6 hodin zkoušek)