Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky

Tento kurz je spojením kurzů: Daňová evidence a Účetnictví s využitím výpočetní techniky. Obsah kurzu je rozšířený o praktické účtování v programu MONEY a veškeré výstupy. Rozsah rekvalifikace: 210 hodin (výuka rekvalifikace zahrnuje cca 14 hodin zkoušek)
Pouze výuka programu: 40 hodin (podmínkou je ovládání PC a znalost Daňové evidence a Účetnictví).
Nabízíme možnost připojit výuku na PC v kurzu pro začátečníky nazvaném Základy obsluhy osobního počítače a to za zvýhodněnou cenu, případně základy PC lze absolvovat i individuálně.