Účetnictví a daňová evidence

V tomto kurzu jde o spojení kurzů Daňová evidence a Účetnictví. Kurz obsahuje vše, co potřebuje vědět začínající účetní nebo podnikatel o daňové evidenci a podvojném účetnictví.

Obsah: – právní problematika a personalistika – Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Živnostenský zákon
– Zákoník práce, právní předpisy o sociální zabezpečení a zdravotním pojištění, základní výpočty účtování mezd, cestovní náhrady
– základní pojmy účetnictví – podstata a význam, účetní doklady, rozvaha, aktiva, pasiva, finanční leasing
– daně, dlouhodobý majetek, odpisy, technické zhodnocení, rezervy
– základní informace o rozdílu mezi daňovou evidencí a účetnictvím, vedení daňové evidence, kniha pohledávek a závazků, uzavírání daňové evidence, uzavírání kniha pohledávek a závazků, uzavírání ostatní evidence
– účtování hmotného a nehmotného dloouhodobého majetku, zásoby, oceňování zásob, pohledávky, závazky, kapitál, účtování nákladů a výnosů včetně časového rozlišení, bankovní účty, zúčtovací vztahy
– daňová soustava, daň z příjmů fyzických osob, DPH, daňové přiznání fyzických osob, ostatní daně
– ukázka vedení daňové evidence a účetnictví na počítači v programu MONEYS3

Rozsah rekvalifikace: 174 hodin (výuka rekvalifikace zahrnuje cca 14 hodin zkoušek)