Účetnictví (podvojné)

Obsahuje kompletní problematiku vedení podvojného účetnictví.
Obsah:
– právní problematika a personalistika – Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Živnostenský zákon, Zákoník práce, právní předpisy o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění, základní výpočty mezd
– podstata účetnictví, účetní doklady, rozvaha, aktiva, pasiva
– Zákon o účetnictví, účtová osnova a předpisy související, účtování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, odpisy, zásoby, oceňování zásob, pohledávky, závazky, kapitál, …
– účtování mezd, bankovní účty, zúčtovací vztahy, účtování nákladů a výnosů včetně časového rozlišení, …
– účetní závěrka, inventarizace, uzavírání a otevírání účetních knih
– daň z příjmu fyzických a právnických osob, daňová přiznání, DPH, ostatní daně
– ukázka vedení účetnictví na počítači
Rozsah rekvalifikace: 144 hodin (výuka rekvalifikace zahrnuje cca 14 hodin zkoušek)