Účetnictví (podvojné)

Obsahuje kompletní problematiku vedení podvojného účetnictví. Obsah: – právní problematika a personalistika – Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Živnostenský zákon, Zákoník práce, právní předpisy o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění, základní výpočty a účtování mezd, cestovní náhrady – Základní pojmy účetnictví, podstata, význam, účetní doklady, rozvaha, aktiva, pasiva, finanční leasing – daně, dlouhodobý majetek, odpisy, technické zhodnocení, rezervy – rozdíl mezi účetnictvím a daňovou evidencí, účtování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, zásoby, oceňování zásob, pohledávky, závazky, kapitál, účtování nákladů a výnosů včetně časového rozlišení, bankovní účty, zúčtovací vztahy – účetní závěrka, inventarizace, uzavírání a otevírání účetních knih – daň z příjmů fyzických a právníckých osob, DPH, daňová přiznání, ostatní daně – ukázka vedení účetnictví na počítači

Rozsah rekvalifikace: 144 hodin (výuka rekvalifikace zahrnuje cca 14 hodin zkoušek)