Základy obsluhy osobního počítače

Každý účastník získá přehled o práci na počítači. Hlavní důraz je kladen na systém MS WINDOWS XP a textový editor MS WORD a tabulkový kalkulátor MS EXCEL.
Obsah:
– seznámení s počítačem a základní pojmy z oblasti výpočetní techniky
– seznámení s periferiemi počítače, hardwarem a jeho funkce
– operační systém MS WINDOWS (základ výuky), orientace v něm a návyky v používání PC, jeho využití, funkce, programy a možnosti, seznámení s multimédii
– textový editor MS WORD, práce s texty
– tabulkový kalkulátor MS EXCEL a práce s daty, výpočty a grafy
– Internet, E-mail
Rozsah rekvalifikace: 48 hodin (výuka rekvalifikace zahrnuje cca 14 hodin zkoušek)