Základy obsluhy osobního počítače

Každý účastník se naučí samostatně obsluhovat počítač. Hlavní důraz je kladen na systém MS WINDOWS a textový editor MS WORD a tabulkový kalkulátor MS EXCEL.

Obsah:
– základy počítačové gramotnosti (hardware, software, paměť, pevný disk, klávesnice, myš, obrazovka, tiskárna, další vybavení)
– operační systém MS WINDOWS (základní prvky, práce s myší, klávesnicí, spuštení a vypnutí PC, restart, přepínání mezi programy, nabídka Start, práce se soubory, složkami, schránka, koš)
– textový editor MS WORD (práce s programem, psaní textu, netisknutelné znaky, vlastnosti písma a odstavce, schránka, záhlaví, zápatí, odrážky, symboly, tabulátor, tisk)
– tabulkový procesor MS EXCEL ( práce s programem, pojmy – sešit, listy, sloupce, řádky, buňky, základní vzorce, funkce, oblast buněk, výpočty, grafy, poutko)
– Internet a e-mailová pošta (základní pojmy a zkratky, připojení na internet, www stránky, e-mailová pošta, sociální sítě, autorská práva, další služby internetu)
– procvičování prohlubování, opakování, konzultace

Rozsah rekvalifikace: 48 hodin
(výuka rekvalifikace zahrnuje cca 8 hodin zkoušek)