Základy podnikání

Zájemci o tento kurz získají základní přehled jak v daňové tak v účetní soustavě. Seznámí se se základy marketingu, komunikace a naučí se zpracovat podnikatelský záměr.
Obsah:
– Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Živnostenský zákon, Zákoník práce – základní výpočty mezd, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, základy účetnictví
– daňová evidence
– daňová soustava
– efektivní řízení organizace, pracovní typologie
– marketing – trh, konkurence, marketingový mix
– zpracování studie založení podniku
Rozsah rekvalifikace: 126 hodin (pro účastníky se SŠ vzděláním)
Rozsah rekvalifikace: 156 hodin (pro účastníky se ZŠ vzděláním) (výuka zahrnuje cca
6 hodin zkoušek)