Jednodenní semináře místo konání Plzeň

Nemocenské a sociální pojištění v r. 2018, důchodové pojištění v r. 2018 – novinky, informace týkající se nároku na důchod, doby pojištění, vyplňování ELDP v příkladech

termín: 7. 12. 2017   9:00 – 12:15 p
řednáší: M. Huřťáková, Mgr. I. Tolarová
cena: Kč 1.090,-

Daň z příjmů ze závislé činnosti v r. 2018, změny v souvislosti s novelou DPFO, roční zúčtování za r. 2017

termín: 3. 1. 2018   15:00 – 18:15
přednáší: Ing. M. Sušánková
cena: Kč 1.090,-

Uplatňování zákona o DPH v roce 2018, připravované změny

termín: 15. 1. 2018   9:00 – 13:00
přednáší: Ing. E. Krekulová
cena: Kč 1.290,-

Daň z příjmů fyzických osob, daňové přiznání za r. 2017

termín: 23. 1. 2018   15.00 – 18.15
přednáší: Ing. M. Sušánková
cena: Kč 1.090,-

Daňové přiznání z příjmů právnických osob za r. 2017, aktuální znění zákona DPPO včetně platných změn

termín: 6. 2. 2018   15:00 – 18:15
přednáší: Ing. J. Kotorová
cena: Kč 1.090,-

Organizační informace: Přihlášení telefonicky, faxem, e-mailem, poštou, prezence půl hodiny před zahájením semináře. Cenu za vybraný seminář uhraďte bankovním převodem s uvedením variabilního symbolu = Vaše IČ na č. ú. 282573623/0300 do pěti dnů před konáním semináře. Při zrušení účasti týden před zahájení je kurzovné vráceno v plné výši, při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 20 %. Dotazy k přednáškám zašlete e-mailem na adresu: trigon@trigon-cz.cz.