Jednodenní semináře místo konání Rakovník

Nemocenské a sociální pojištění v r. 2017, důchodové pojištění v r. 2017 – novinky, informace týkající se nároku na důchod, doby pojištění, vyplňování ELDP v příkladech
termín:
přednáší: M. Huřťáková, Mgr. I. Tolarová
cena: Kč 1.090,-
místo konání: Gymnázium Z. Wintra, Žižkovo nám. 186, Rakovník
Seminář bude realizován při dalších legislativních změnách.

Daň z příjmů ze záv. činnosti v r. 2017, změny v souvislosti s novelou DPFO, roční zúčtování za r. 2016
termín:
přednášející: Ing. M. Sušánková
cena: Kč 1.090,-
místo konání: Gymnázium Z. Wintra, Žižkovo nám. 186, Rakovník
Seminář bude realizován při dalších legislativních změnách.

Uplatňování zákona o DPH po novelách v  v r. 2016 a v r. 2017
termín:
přednáší: Ing. E. Krekulová
cena: Kč 1.290,-
místo konání: Gymnázium Z. Wintra, Žižkovo nám. 186, Rakovník
Seminář bude realizován při dalších legislativních změnách.

Daň z příjmů příjmů fyzických osob, novela zákona DPFO, daňové přiznání za r. 2016
termín:
přednáší: Ing. M. Sušánková
cena: Kč 1.090,-
místo konání: Gymnázium Z. Wintra, Žižkovo nám. 186, Rakovník
Seminář bude realizován při dalších legislativních změnách.

Daňové přiznání z příjmů právnických osob za r. 2016, aktuální znění zákona DPPO včetně platných změn
termín:
přednáší: Ing. J. Kotorová
cena: Kč 1.090,-
místo konání: Gymnázium Z. Wintra, Žižkovo nám. 186, Rakovník
Seminář bude realizován při dalších legislativních změnách.

Organizační informace: Přihlášení telefonicky, faxem, e-mailem, poštou, prezence půl hodiny před zahájením semináře. Cenu za vybraný seminář uhraďte bankovním převodem s uvedením variabilního symbolu = Vaše IČ na č. ú. 282573623/0300 do pěti dnů před konáním semináře. Při zrušení účasti týden před zahájením je kurzovné vráceno v plné výši, při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 20 %.  Dotazy k přednáškám zašlete e-mailem na adresu: trigon@trigon-cz.cz.