Jednodenní semináře místo konání Rakovník

Nemocenské a sociální pojištění v r. 2019, důchodové pojištění v r. 2019 – novinky, informace týkající se nároku na důchod, doby pojištění, vyplňování ELDP v příkladech termín: 14. 12. 2018 9:00 – 12:15 přednáší: M. Huřťáková, Mgr. I. Tolarová cena: Kč 1.090,- místo konání: Gymnázium Z. Wintra, Žižkovo nám. 186, Rakovník

Daň z příjmů ze záv. činnosti v r. 2019, roční zúčtování za r. 2018 termín: 10. 1. 2019   15:00 – 18:15 přednášející: Ing. M. Sušánková cena: Kč 1.090,- místo konání: Gymnázium Z. Wintra, Žižkovo nám. 186, Rakovník

Uplatňování zákona o DPH v r. 2019, připravované změny termín: 16. 1. 2019   9:00 – 13:00 přednáší: Ing. E. Krekulová cena: Kč 1.290,- místo konání: Gymnázium Z. Wintra, Žižkovo nám. 186, Rakovník

Daň z příjmů příjmů fyzických osob, daňové přiznání za r. 2018 termín: 31. 1. 2019   15:00 – 18:15 přednáší: Ing. M. Sušánková cena: Kč 1.090,- místo konání: Gymnázium Z. Wintra, Žižkovo nám. 186, Rakovník

Daňové přiznání z příjmů právnických osob za r. 2018, aktuální znění zákona DPPO včetně platných změn termín: 7. 2. 2019  15:00 – 18.15 přednáší: Ing. J. Kotorová cena: Kč 1.090,- místo konání: Gymnázium Z. Wintra, Žižkovo nám. 186, Rakovník

Organizační informace: Přihlášení telefonicky, faxem, e-mailem, poštou, prezence půl hodiny před zahájením semináře. Cenu za vybraný seminář uhraďte bankovním převodem s uvedením variabilního symbolu = Vaše IČ na č. ú. 282573623/0300 do pěti dnů před konáním semináře. Při zrušení účasti týden před zahájením je kurzovné vráceno v plné výši, při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 20 %.  Dotazy k přednáškám zašlete e-mailem na adresu: trigon@trigon-cz.cz.