Jednodenní semináře místo konání Rakovník

Nemocenské a sociální pojištění v r. 2020, důchodové pojištění v r. 2020 – novinky, informace týkající se nároku na důchod, doby pojištění, vyplňování ELDP v příkladech termín: 13. prosinec 2019, přednáší: Ing. P. Sponnerová, Mgr. I. Tolarová cena: Kč 1.190,- místo konání: Gymnázium Z. Wintra, Žižkovo nám. 186, Rakovník

Daň z příjmů ze záv. činnosti v r. 2020, roční zúčtování za r. 2019 termín: 9. ledna 2020, přednášející: Ing. M. Sušánková cena: Kč 1.190,- místo konání: Gymnázium Z. Wintra, Žižkovo nám. 186, Rakovní

Uplatňování zákona o DPH v r. 2020, termín: 16. ledna 2020, přednáší: Ing. E. Krekulová cena: Kč 1.290,- místo konání: Gymnázium Z. Wintra, Žižkovo nám. 186, Rakovník

Daň z příjmů fyzických osob, daňové přiznání za r. 2019 termín: 30. ledna 2020, přednáší: Ing. M. Sušánková cena: Kč 1.190,- místo konání: Gymnázium Z. Wintra, Žižkovo nám. 186, Rakovní

Daňové přiznání z příjmů právnických osob za r. 2019, aktuální znění zákona DPPO včetně platných změn termín: 5. února 2020, přednáší: Ing. J. Kotorová cena: Kč 1.090,- místo konání: Gymnázium Z. Wintra, Žižkovo nám. 186, Rakovní

Organizační informace: Přihlášení telefonicky, faxem, e-mailem, poštou, prezence půl hodiny před zahájením semináře. Cenu za vybraný seminář uhraďte bankovním převodem s uvedením variabilního symbolu = Vaše IČ na č. ú. 282573623/0300 do pěti dnů před konáním semináře. Při zrušení účasti týden před zahájením je kurzovné vráceno v plné výši, při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 20 %.  Dotazy k přednáškám zašlete e-mailem na adresu: trigon@trigon-cz.cz.